+31 6 461 314 25 info@sport4connect.nl

Wat doen we?

Ons bedrijfsdoelstelling is het aanbieden van beweegprogramma’s ten behoeve van mensen die die aan de zijlijn staan van de maatschappij in de breedste zin van het woord. De doelgroep bestaat zowel uit jongeren, volwassenen als ouderen. We zijn vraaggericht en stemmen met de afnemer de activiteiten af zodat we maatwerk kunnen leveren. Het doel is om deelnemers te activeren, te participeren en te integreren in onze samenleving.

Hiervoor hebben onderstaande diensten ontwikkeld:

  SelfFit

  Move2Fit

  Fit4Work

  Fit4School

  Fit4Integration

  SocialFit

  Sportifest

  2BE!

 

Locatie

Stationsgebouw
Johan van den Kornputplein 1
9934 EA  Delfzijl

Postadres

Valkenhorst 6
9932 LP Delfzijl

Contact

Janneke Hoogstra - Bos
Rob Moes
Epko de Vries  
info@sport4connect.nl

X